Zaza Tsertsvadze im Programm:

Ehrengastpavillon Georgien 2018